EFT en EigenWaarde Coaching
Blog
Inspiraties
Artikelen EFT en EigenWaarde
EFT shop
Sitemap
& EFT Coaching
EFT therapie
Verlies Counselling

Algemene vragen m.b.t. het rouwen

·         Hoe lang duurt het rouwen

·         Wat kan ik verwachten, wat kan ik tegen komen?

·         Rouw ik wel goed, is het normaal dat ik me zo voel/gedraag

EigenWijsje: Ik mag verdrietig zijn! EigenWaardeCounselling & EFT Coaching Amsterdam www.EFT-Coaching.nl

Ik mag 

    verdrietig                          zijn! 

Lees hier over een EFT sessie  Verdriet en schuldgevoelens na een scheiding, in tijdschrift LIS #3 

Wat is rouwen?
 
Rouwen is een normale  reactie op verlies. Het is een proces van het loslaten van mensen, van verwachtingen, van idealen en van dingen. En dat heeft zijn tijd nodig. Er is niet alleen rouw naar het verleden, maar ook rouw naar een verloren toekomst. Ook kan er door verlies (verborgen) oud zeer naar boven komen.

EFT haalt niet het rouw-verdriet weg, maar wel hoe je hier mee om kan gaan. Met EFT kan je leren emoties los te laten en te verwerken. Waardoor je ‘normaal’ het rouwproces kan doorlopen. 
‘Voorrouw’: als je van te voren weet dat iemand gaat sterven of een situatie eindig is. Hoe bereid je je voor en hoe ga je ermee om. Zodat je er voor jezelf kan zijn, maar ook voor de ander

EigenWijsje van de maand februari 2012: Ik mag verdrietig zijn! Verlies bij kinderen van Manu Keirse : Goede uitleg en tips hoe je om kan gaan met verdriet bij kinderen. Aanrader voor iedereen Verlies bij kinderen van Manu Keirse : Goede uitleg en tips hoe je om kan gaan met verdriet bij kinderen. Aanrader voor iedereen


Youtube filmpjes 
Faster EFT NLP Robert Smith 
Healing Attitudes about Grief & Loss 
Dealing with Cancer/Death 
How to deal with the Loss of a Pet 

The Work of Byron Katie 
My son refuses to see me -  

 


 

 


Iedereen krijgt wel eens te maken met het onderwerp rouw en verlies 
in ons eigen en/of andermans leven. Uit ervaring weet ik dat veel mensen twijfelen of ze wel goed rouwen, of dat dat wel normaal is hoe zij rouwen. Ook voelen ze zich vaak alleen staan en onbegrepen door hun omgeving. Ze voelen zich teleurgesteld door ‘verkeerde’ reacties van anderen en/of dat andere mensen hen vermijden. Aan de andere kant weten anderen ook vaak niet hoe om te gaan met rouwenden en voelen zich vaak verlegen in deze situaties. 

EFT bij Rouw en Verlies  
Rouw en verlies betekent niet het begin van het einde, maar het begin van een moeilijke tijd.  Het hoort bij het leven, stop het niet weg. EFT met de nodige kennis kan hierbij hulp, steun, troost en inzicht geven.

EFT haalt niet het rouw-verdriet weg, maar wel hoe je hier mee om kan gaan. Met EFT kan je leren emoties los te laten en te verwerken. Waardoor je ‘normaal’ het rouwproces kan doorlopen. Ook komt bij het rouwproces vaak onafgemaakte dingen uit het verleden naar boven. Deze aspecten zijn zeer goed met EFT te behandelen en maken de weg vrij voor een gezond rouwproces.

Neem voor meer informatie contact met mij op 


EigenWaarde Counselling
 omdat het belangrijk is dat je eigenwaarde weer gezond wordt. Als je je identiteit deels ontleent had uit de relatie, rol, funktie die dan wegvalt of  verandert, verlies je ook voor jouw gevoel een stukje eigenwaarde. Alles moet dan opnieuw een plek krijgen. Als je gevoel van eigenwaarde verbonden was met dat wat je verloren bent, dan kan de klap extra hard aankomen.


De vier rouwtaken:
Rouwen is een individuele aangelegenheid. Niet iedereen ervaart hetzelfde. Globaal kan je elk rouwproces in vier taken onderscheiden. Deze komen van William Worden (Amerikaans rouwtherapeut)

  1. Accepteren van de situatie: het aanvaarden van de realiteit van het verlies
  2. Acceptatie van al je gevoelens: het ervaren van de gevoelens de pijn van het verlies
  3. Aanpassen aan de nieuwe situatie: het aanpassen aan een nieuw leven waar de overledene geen deel meer van uitmaakt
  4. Zingeving: de overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Dit geldt ook bij andere verliessituaties zoals bijvoorbeeld: als je kind de deur uitgaat, als je verandert van baan of verlies van je gezondheid.

Alles wat verandert vraagt om een rouwproces van acceptatie en loslaten
Als je het licht op de schaduwkanten van het leven laat schijnen 
zie je het geschenk wat daar verborgen ligt!


 
Neem voor meer informatie contact met mij op  

 

 

 

 
 
 

 

 
© EigenWaarde Counselling Amsterdam, Eigenwaarde Coaching, Verlies Counselling en EFT Coaching Amsterdam
UA-20870942-1 http://www.eftcoaching.nl